22 de gen. 2012

Esquema per al comentari d’una escultura

Esquema d’anàlisi d’una obra escultòrica

1. Fitxa tècnica (dades generals)
1.1. Títol
1.2. Autor
1.3. Cronologia
1.4. Tipologia
1.4.1. En relació al volum: Escultura exempta (embalum rodó). Relleu (alt, mig, baix)
1.4.2. En relació a la forma de representar la figura humana: Bust. Eqüestre. Jacent. Dempeus. Orant. Sedent. Grup.
1.5. Tema: religiós, mitològic, costumista...
1.6. Mides aproximades
1.7. Localització
1.8. Estat de conservació (si cal)

2. Context històric i cultural

3. Anàlisi formal i estilístic
3.1. Materials (marbre, fang, fusta, pedra...), eines i tècnica escultòrica (buidatge, modelatge, talla, assemblatge...)
3.2. Textura (la qualitat de la superfície: llisa, rugosa, porosa...). Elements afegits (vestits, joies, llàgrimes de resina...)
3.3. Cromatisme: natural (el del propi material) o aplicat (policromia, daurats...)
3.4. Llum: la procedència (natural o artificial) i la seva projecció sobre la superfície escultòrica (frontal, lateral, contrallum, lateral...)
3.5. Composició (la disposició dels elements que integren l’obra)
3.5.1. Simétrica (hi ha un eix central imaginari respecte del qual les formes resulten disposades de manera especular). Asimétrica.
3.5.2. Estàtica (fa la impressió d’immobilitat). Dinàmica. Recursos utilitzats per crear o no la sensació de moviment: contrapposto, forma serpentinata...etc.
3.5.3. Unifacial (l’obra s’ha realitzat per ser observada des d’un únic punt de vista). Multifacial.
3.5.4. Línies mestres. Geometria de la composició: piramidal, cilíndrica...
3.5.5. Si es tracta d’un relleu: diferents plans, profunditat.
3.6. Relació amb el marc arquitectònic i urbanístic.
3.7. Estil: característiques formals que permeten identificar l’obra amb un estil (renaixentista. barroc. rococó....) i amb un autor determinat.

4. Funció, tema i significat
4.1. Funció de l’obra: religiosa, política...
4.2. Tema (iconografia): identificació de la font i de les figures representades
4.2.1. Font de procedència (Bíblia, Metamorfosis d’Ovidi....)
4.2.2. Descripció i identificació de personatges i escenes
4.3. Significat (iconologia): l’obra s’ha de relacionar amb el context històric i les circumstàncies personals de l’escultor i del client (qui encarregà l’obra? amb quina intenció?) per poder entendre el seu significat profund.
4.4. Antecedents (models) i influències posteriors

Cap comentari:

Publica un comentari