24 de gen. 2012

Esquema per al comentari d'una pintura

Esquema d’anàlisi d’una obra pictòrica

1. Fitxa tècnica (dades generals)
1.1. Títol.
1.2. Autor
1.3. Cronologia
1.4. Tema: paisatge, retrat, religiós, mitològic, costumista...
1.5. Mides aproximades
1.6. Localització
1.7. Estat de conservació (si cal)

2.Context històric i cultural

3. Anàlisi formal i estilístic
3.1. Materials (pigments, aglutinants, suport...), eines i tècnica pictòrica (oli sobre tela, pintura al fresc, tremp sobre taula...)
3.2. Línies predominants (horitzontals, verticals, diagonals, corbes..). Formes (obertes -més pictòriques-, tancades -més dibuixístiques-, distants, en contacte..). Textura (petits traços, amplies pinzellades...)
3.3. Colors/cromatisme: càlids (del groc al vermell), freds (del verd al blau, incloent-hi el violeta)...
3.4. Llum. Naturalesa de la llum: natural (diürna, crepuscular...) o artificial (espelma, bombeta...). Procedència i direcció de la llum: frontal, lateral, contrallum, zenital, baixa, combinada (no hi ha una única font d’il·luminació)...
3.5. Espai: Bidimensional (la pintura plana). Tridimensional (s’aconsegueix mitjançant la utilització de la perspectiva: tipus de perspectiva)
3.6. Composició (la disposició dels elements que integren l’obra)
3.6.1. Simètrica (hi ha un eix central imaginari respecte del qual les formes resulten disposades de manera especular). Asimetria simétrica. S’ha de tenir en compte també el pes visual: un color fosc “pesa” més que un de clar.
3.6.2. Estàtica (fa la impressió d’immobilitat). Dinàmica.
3.6.3. Tancada (centrípeta). Oberta (centrífuga: els elements fugen del centre)
3.6.4. Unitària (tots els elements de la pintura interaccionen). No unitària (individualització dels elements de la pintura)
3.6.5. Superficial (elements diferenciats mitjançant la perspectiva lineal). Profunda (elements diferenciats mitjançant la llum i el color: perspectiva aèria)
3.6.6. Fosca (composició plena d’elements: un cert horror vacui). Clara
3.6.7. Línia de l’horitzó
3.6.8. Geometria de la composició: piramidal, cilíndrica...
3.6.9. Format (la forma exterior -perímetre- de la pintura): apaïsat, vertical, circular...
3.7. Estil: característiques formals que permeten identificar l’obra amb un estil (renaixentista. barroc. rococó....) i amb un autor determinat.

4. Funció, tema i significat
4.1. Funció de l’obra: religiosa, política...
4.2. Tema (iconografia): identificació de la font i de les figures representades
4.2.1. Font de procedència (Bíblia, Metamorfosis d’Ovidi....)
4.2.2. Descripció i identificació de personatges i escenes
4.3. Significat (iconologia): l’obra s’ha de relacionar amb el context històric i les circumstàncies personals de l’escultor i del client (qui encarregà l’obra? amb quina intenció?) per poder entendre el seu significat profund.
4.4. Antecedents (models) i influència posterior

Cap comentari:

Publica un comentari