1 de febr. 2012

Esquema per al comentari d'una obra arquitectònica

Esquema d’anàlisi d’una obra arquitectònica

1. Fitxa tècnica (dades generals)
1.1. Títol
1.2. Autor
1.3. Cronologia
1.4. Tipologia: església, ajuntament, palau, vil·la...
1.5. Mides aproximades
1.6. Localització

2. Context històric i cultural

3. Anàlisi formal i estilístic
3.1. Materials (pedra, fusta, maó, fang, ferro, vidre... ), eines i tècnica constructiva
3.2. Planta.
3.2.1. Tipus: creu llatina, basilical, creu grega, circular, flexible, ...
3.2.2. Parts: nau central, naus laterals, creuer, absis, atri, ...
3.3. Alçat.
3.3.1. Elements de suport: murs, columnes, pilars...
3.3.2. Elements sustentats: llindes (element horitzontal), voltes (d’aresta, bufada, de canó....), cúpules, arcs (ferradura, mig punt, ogival...), cimboris...
3.4. Espai interior: Distribució de l’espai. Il·luminació. Elements ornamentals...
3.5. Espai exterior: Façana (habitualment s’estructura en cossos horitzontals i en carrers verticals). Relació de l’edifici amb l’entorn. Elements ornamentals...
3.6. Estil: característiques formals que permeten identificar l’obra amb un estil (renaixentista, barroc, rococó...) i amb un autor determinat.

4. Funció i significat
4.1. Funció de l’obra: religiosa, funerària, militar...
4.2. Significat: l’obra s’ha de relacionar amb el context històric i les circumstàncies personals de l’arquitecte i del client (qui encarregà l’obra?, amb quina intenció?) per poder entendre el seu significat profund.
4.3. Antecedents (models) i influències posteriors

Cap comentari:

Publica un comentari